TOPIC:วิธีธรรมชาติในการรักษาอาการนอนไม่หลับ

2018-07-12 View: 1045 | Written by:lekang
  ปัญหานอนไม่หลับมีสาเหตุที่ซับซ้อน บางกลุ่มมีสาเหตุจากความเครียดเป็นประจำในการทำงาน อาจมีพื้นฐานร่างกายและจิตใจไม่แข็งแรง ขี้กังวล ขี้กลัว ฯลฯ บางกลุ่มมีปัญหาสุขภาพ อาทิ ระบบการย่อยอาหารไม่ดี โรคหัวใจ ปัญหาความดันโลหิตสูง ซึ่งส่งผลให้ร่างกายตื่นตัวตลอดเวลา จึงมักจะนอนไม่ค่อยหลับ

     หากคุณมีปัญหาเรื่องการนอนหลับ ควรรู้ว่ามีวิธีธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการ ปรับปรุงกระบวนการนอนหลับ และเอาชนะอาการนอนไม่หลับได้

วิธีธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหานอนไม่หลับ

     1.  ดนตรีบำบัด : มีผลต่อสมอง ประมาณ 80% โดยเฉพาะดนตรีที่มีช่วงคลื่นความถี่อยู่ในระดับเดลต้า ซึ่งเป็นช่วงความถี่ ระหว่าง 0.5-4 Hz ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับสภาวะการนอนหลับลึก สภาวะผ่อนคลาย ความสงบ และประสบการณ์ทางจิต หรือสภาวะที่เป็นสมาธิ

     2.  การแช่เท้า : จัดเป็นวิธีการบำบัดที่ดี ไม่เพียงแต่สำหรับการนอนหลับที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโรคผิวหนัง และสุขภาพโดยรวมด้วย การบำบัดด้วยการแช่เท้า ยังเหมาะสำหรับคนที่ทำงานหนักด้วย

     การแพทย์แผนจีนนั้น มองว่าการนอนไม่หลับ เป็นอาการของความไม่สมดุลขององค์ประกอบพื้นฐานของร่างกาย ได้แก่ พลังชีวิต, เลือด, หยิน, หยาง, จิตวิญญาณ) หรือระบบอวัยวะหลัก ได้แก่ ปอด, หัวใจ, ม้าม, ตับ, ไต โดยอาการนอนไม่หลับ มักเป็นผลมาจากความไม่สมดุลของหัวใจ หรือตับ 

     หลักการรักษาอาการนอนไม่หลับ ทางการแพทย์ของจีน คือ การรักษาจากสาเหตุเพื่อลดอาการนอนไม่หลับ โดยการฝังเข็ม การครอบแก้ว และการใช้สมุนไพรจีน สามารถใช้เพื่อรักษาโรคต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับได้ การรักษาบ่อยครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูการไหลเวียนของชี่ และฟื้นฟูการทงานของอวัยวะที่สำคัญภายใน (ซึ่งรวมถึงหัวใจ) และยังรวมไปถึงความสมดุลระหว่างพลังงานหยินและหยางภาย ในร่างกาย เพื่อให้จิตใจสงบ และ บรรเทาอาการนอนไม่หลับ

Natural ways to heal Insomnia

     If you have sleep problems you should know that there are natural effective ways to improve process of falling asleep and sleep together with overcoming insomnia.

     1. Music Therapy : affects the brain is around 80%, Especially Delta Brain Waves Music is in frequency range between 0.5-4 Hz  which they are associated with the very deepest levels of sleep, relaxation, peace of mind and beyond the mind experience.

     2. Foot Baths : is great treatment not only for sleep improvement but also for skin diseases and overall health. Bath remedy is perfect for workaholic.

     Chinese medicine sees insomnia as a symptom of an imbalance in either the fundamental substances of the body (life energy, Blood, Yin, Yang, spirit), or of the major organ systems (Lungs, Heart, Spleen, Liver, Kidneys). Insomnia most often results from imbalances of the Heart or Liver. Chinese Medical treatment principle is to treat from the root cause in order to eliminate insomnia.
     According to Chinese Medical theory acupuncture, Cupping therapy and Chinese herbs can be prescribed to treat the various syndromes that cause insomnia. Often treatment is aimed to regulate the movement of Qi and restore harmony within the key internal organs (including the Heart) as well as the balance between the cooling and the warming energies (the Yin and Yang) in the body in order to calm the mind and relieve insomnia.

บทความยอดนิยม