TOPIC:โปรแกรมจัดการความเครียด-TCM for Stress Relief

2018-09-21 View: 255 | Written by:lekang

โปรแกรมจัดการความเครียด
TCM for Stress Relief


     จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิต เมื่อคนเราอยู่ในภาวะตึงเครียด ร่างกายก็จะเกิดความเตรียมพร้อมที่จะ "สู้" หรือ "หนี" โดยที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น
      -    หัวใจเต้นแรงและเร็วขึ้น
      -    การหายใจดีเร็วขึ้น แต่เป็นการหายใจตื้น ๆ
      -    มีการขับครีนาลีนและฮอร์โมนอื่น ๆ เข้าสู่กระแสเลือด
      -    ม่านตาขยายเพื่อให้ได้รับแสงมากขึ้น
      -    กล้ามเนื้อหดเกร็งเพื่อเตรียมการเคลื่อนไหว เตรียมสู้หรือหนี
      -    เส้นเลือดบริเวณอวัยวะย่อยอาหารหดตัว
      -    เหงื่อออก เพราะมีการเผาผลาญอาหารมากขึ้น ทำให้อุณหภูมิของร่างกายเพิ่มขึ้น

ความเครียดต่อสุขภาพกายและใจ
      1.  ทางกาย ได้แก่ อาการไม่สบายทางกาย เช่น ปวดหัว ปวดเมื่อยร่างกาย ความผิดปกติของหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะ อาการท้องผูกท้องเสีย นอนไม่หลับ หอบหืด เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ฯลฯ
      2.  ทางใจ นำไปสู่ความวิตกกังวล ซึมเศร้า กลัวอย่างไร้เหตุผล อารมณ์ไม่มั่นคง เปลี่ยนแปลงง่าย หรือโรคประสาทบางอย่าง

      ในทางแพทย์แผนจีน อารมณ์ที่แปรปรวน ถ้ามีมากไป ก็จะยับยั้งการไหลเวียนของพลังและเลือด เมื่อพลังและเลือดติดขัด จะกระทบต่อการทำงานของอวัยวะในร่างกาย โดยความเครียด วิตกกังวล ส่งผลต่อ หัวใจ สมอง และกระเพาะอาหาร

เล่อคังคลินิก มีโปรแกรมจัดการความเครียดโดยได้ศาสตร์แพทย์แผนจีนหลายทาง ได้แก่
      -  ฝังเข็ม : ช่วยปรับสมดุลร่างกาย และอารมณ์  ช่วยกระตุ้นการนอนหลับ
      -  ครอบแก้ว : ช่วยลดความตึงเครียด ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
      -  สมุนไพรจีน : ช่วยปรับสมดุลการทำงานของร่างกาย
      -  ชาสมุนไพร : ช่วยผ่อนคลายจิตใจ
      -  ออกกำลังกาย : ทั้งไทเก็ก ชี่กง โยคะ ผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกาย
      -  นั่งสมาธิ 15 นาทีต่อวัน เพื่อผ่อนคลายจิตใจ

TCM for Stress Relief
      1.  Acupuncture : Rebalance Body & Mild, Improve Sleep.
      2.  Cupping Therapy : Relief muscle pain.
      3.  Chinese Herb
      4.  Tea
      5.  Exercise : Taiqi, Qigong, Yoga
      6.  Meditation 15 min/day


TCM way to be healthy
Lekang Clinic, Sukhumvit 13
Tel. 662 168 7288  Line : @lekangclinic

บทความยอดนิยม