Acupuncture

Acupuncture
ฝังเข็ม


การฝังเข็ม เป็นศาสตร์การรักษาทางแพทย์แผนจีน โดยการใช้เข็มแทงลงไปตรงตำแหน่งจุดฝังเข็มต่างๆ ของร่างกาย

Cupping Therapy

Cupping Therapy
ครอบกระปุก


ครอบกระปุก เป็นการรักษาโดยใช้อุปกรณ์เป็นถ้วยหรือแก้ว เป็นอุปกรณ์ในการบำบัด <

Herbal Electrotherapy

Herbal Electrotherapy
ผลักยาจีนด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า


การผลักยาจีนด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า หรือ ต่าวย่าว เป็นการบำบัดที่บูรณาการระหว่างระบบเส้นลมปราณ ของแพทย์แผนจีนและการใช้คลื่นไฟฟ้า

Gua Sha

Gua Sha
กวาซา


“กวาซา” มาจากภาษาจีน หากแปลตรงตัว หมายถึง “ขูดเอาไข้ออก” โดยการแพทย์แผนจีนเชื่อว่า ความเจ็บไข้ เช่น หวัด เป็นการถูกบุกรุกจากภายนอกร่างกาย