ฝังเข็ม

เป็นวิธีการรักษาโรคของชนชาติจีนมาแต่โบราณ เข็มที่ฝังลงจุดฝังเข็มจะช่วยกระตุ้นเส้นลมปราณหลักของร่างกาย เพื่อช่วยการไหลเวียนลมปราณ ปรับชี่เลือด และปรับประสิทธิภาพการทำงานร่างกาย ยับยั้งการเกิดโรค ข้อมูลทางคลินิกแสดงให้เห็นว่า การฝังเข็มมีผลรักษาได้หลายโรคอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งปัญหาระบบทางเดินอาหาร ความปวดเรื้อรัง โรคระบบเส้นประสาท โรคภูมิแพ้ เป็นต้น

Acupuncture

Acupuncture is an ancient Chinese form of treatment that involves the simulation of acupuncture points connected to the pathways of internal energy flow (Qi). Acupuncture may correct imbalances and resolve the disruption of Qi, in order to cure diseases. Clinical trials have revealed that various conditions that benefit from acupuncture include: digestive system disorder, chronic pain, neurological problems, emotional problems, etc.

Book Now
Information

ครอบแก้ว

เป็นการใช้อุปกรณ์ ถ้วยพลาสติกหรือแก้ว โดยมาทำให้เกิดสุญญากาศภายใน แล้วใช้หลากหลายเทคนิคทั้งครอบดูด สะบัด เคลื่อน นวด เพื่อการบำบัดโรค ประโยชน์ของการครอบแก้วที่สำคัญ ได้แก่ บรรเทาอาการปวด คลายกล้ามเนื้อ กระตุ้นระบบหมุนเวียนโลหิต ป้องกันการจับตัวของลิ่มเลือด ฟื้นฟูชี่ ขับสารพิษ ขจัดเชื้อโรค เสริมการระบายน้ำเหลือง

Cupping Therapy

Chinese cupping therapy is a process of suctioning or vacuuming sections of the body’s system for the purpose of drawing toxins, pain management, increasing blood flow, and promoting a healthier flow of Qi energy.

Book Now
Information

การรมยา

เป็นการเผาแท่งสมุนไพรอ้ายเฉ่า (โกศจุฬาลัมพา) แล้วนำมารมตามจุดฝังเข็ม การรมยาช่วยทะลวงเส้นลมปราณ กระตุ้นการไหลเวียนของชี่และโลหิต ขจัดความชื้นและความเย็น ลดบวมสลายก้อน อุ่นร้อนภายใน เรียกคืนหยางชี่ไม่ให้หยางหลุดออก

Moxibustion

Moxibustion is a form of therapy that entails the burning of mugwort leaves. The leaves are burnt close to the skin’s surface using a stick to apply heat.‌ Its purpose is to strengthen the blood, stimulate the flow of Qi or energy, and maintain good health. ‌

Book Now
Information

กัวซา

เป็นการใช้อุปกรณ์เช่น เขาสัตว์ แผ่นหยก มาขูดลากที่ผิวหนังตามตำแหน่งในศาสตร์แพทย์จีน เพื่อช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตทั่วร่างกาย บรรเทาอาการกล้ามเนื้อแข็งตึง ช่วยขับพิษความชื้น ความเย็น ซึ่งเป็นสาเหตุของความปวดและอาการไม่สบายต่าง ๆ และช่วยให้ทราบประสิทธิภาพของอวัยวะภาย

Gua Sha (Scrape therapy)

Scrape therapy can stimulate circulation to end stasis, warm the channels to relive pain, clear toxin in body, and stimulate one's immune system.

Book Now
Information

สมุนไพรจีน

แพทย์แผนจีนอาศัยคุณสมบัติทางยาของสมุนไพรมารักษาจากรากฐานของโรค ปรับจากภายในช่วยฟื้นฟูชี่ พลัง สลายสิ่งอุดตัน ปรับสมดุลยิน-หยาง และฟื้นฟูการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ยึดแนวทางการรักษาแบบองค์รวม รักษาสิ่งที่ดีไว้และขจัดของเสียที่เป็นพิษออกไป ปรับสมดุลของร่างกาย

Chinese Herbal Medicine

“Chinese herbal medicine” is a major aspect of traditional Chinese medicine, which focuses on restoring a balance of energy, body, and spirit to maintain health rather than treating a particular disease or medical condition. Lekang clinic is managed by Medical practitioner and President of Pharmacy manufacturer. Our experts and therapists are specialized in chronic diseases such as Diabetes, Epilepsy, Kidney related function disorder, gout and common aches, high blood pressure and Vascular diseases, asthma and infertility.

Book Now
Information