ประเภทสถานพยาบาล คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลแผนจีน เลขที่ 10109003359

เล่อคังคลินิกแพทย์แผนจีน
ศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนจีน

     ทฤษฎีแพทย์แผนจีน มาจากการสรุปประสบการณ์ทางการแพทย์และแนวคิดจีนโบราณเกี่ยวกับยิน หยาง และธาตุทั้ง 5 เนื้อหาประกอบด้วยทฤษฎีเกี่ยวกับชี่ ยิน หยาง และธาตุทั้งห้า ชี่เลือดและของเหลวในร่างกาย พยาธิวิทยาของอวัยวะภายใน เส้นลมปราณ ร่างกาย สมุฏฐาน โรคที่เกิด การเกิดโรค หลักการรักษา การดูแลสุขภาพ

     แนวทางการรักษาของแพทย์แผนจีน ได้แก่ การตรวจโรคทั้ง 4 วิธี [ได้แก่ การมองดู การฟัง-สูดดม การถาม การแมะหรือจับชีพจรและการคลำ] ยาจีน ฝังเข็ม ครอบแก้ว ทุยหนา ชี่กง โภชนาการบำบัด เป็นต้น

     “เล่อคังคลินิก” ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2014 อยู่ที่ชั้น 1A อาคาร Trendy Office & Plaza ใน ซ.สุขุมวิท 13 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เราดูแลควบคุมการรักษาด้วยแพทย์แผนจีนผู้เชี่ยวชาญ นอกจากดูแลรักษาจุดที่เจ็บป่วย เรายังให้ความสำคัญกับสภาพร่างกายโดยรวมของแต่ละบุคคล การรักษาแบบผสมผสานของเรา คือ การร่วมกันของวิธีการรักษาแบบแพทย์แผนจีนดั้งเดิม เครื่องมือสมัยใหม่ และยาสมุนไพรจีนแผนโบราณ มีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

LEKANG CLINIC

     The theory of Traditional Chinese Medicine (TCM) comes from the summary of medical experience and the ancient Chinese thought of Yin and Yang and five elements. Its content includes the theory of essence Qi theory, the theory of Yin-Yang and the five elements, Qi-blood and body fluid, the theory of visceral outward manifestation, meridians, body constitution, etiology, pathogenesis, illness, treatment principles, health preservation.

     Treatment Approach: Four diagnosis methods [Observation, Smell, Inquiry, Palpation], Herbal medicine, Acupuncture therapy, Cupping therapy, Tui Na, Qi Gong, Diet therapy etc.

樂康中醫診所

     中医理论来源于对医疗经验的总结及中国古代的阴阳五行思想。其内容包括精气学说、阴阳五行学说、气血津液、藏象、经络、体质、病因、发病、病机、治则、养生等。

     治疗手段四诊[望珍、闻诊、问诊、切诊],中药,针灸,拔火罐,推拿,气功,食疗等