ประเภทสถานพยาบาล คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลแผนจีน เลขที่ 10109003359


เล่อคังคลินิก

ศาสตร์และศิลป์แห่งดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนจีน

การแพทย์แผนจีน หมายรวมถึงการปฏิบัติทางการแพทย์แผนโบราณที่มีต้นกำเนิดในประเทศจีน แพทย์แผนจีนอาศัยยิน-หยางและธาตุทั้ง 5 เป็นทฤษฎีพื้นฐาน ใช้การเปี้ยนเจิ้งลุ่นจื้อ การทะลวงเส้นลมปราณ การปรับสมดุลยิน-หยาง เป็นหลักในการรักษาโรค ใช้วิธีรักษา อาทิ ยาจีน ฝังเข็ม ทุยหนา อาหาร นวด ชี่กง เป็นต้น การไหลเวียนที่ราบรื่นของเส้นลมปราณ ช่วยบรรเทาอาการของโรคและฟื้นฟูร่างกาย

“เล่อคังคลินิก” ก่อตั้งขึ้นเมื่อกลางปี 2557 โดยความร่วมมือแพทย์แผนจีนและผู้บริหารกลุ่มบริษัทยามืออาชีพ ที่เข้าใจและรู้ลึกถึงปัญหาของคนยุคปัจจุบัน เล่อคังคลินิกยึดหลักการ “รู้ก่อน ป้องกันก่อน ไม่ป่วย” ในการบริการ ซึ่งไม่เพียงแต่รักษาผู้ป่วยให้หายจากโรค แต่ต้องการดูแลผู้เข้ารับบริการเพื่อสร้างความแข็งแรง ลดอัตราการเจ็บป่วย หลีกเลี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ โดยใช้แนวทางแบบแพทย์แผนจีนดั้งเดิมผสมผสานกับเครื่องมือที่ทันสมัยและปลอดภัย พร้อมทั้งสถานที่สะอาด การบริการที่ใส่ใจและเป็นกันเอง

ความเชี่ยวชาญพิเศษของเล่อคังคลินิก

เล่อคังคลินิกดูแลควบคุมการรักษาด้วยแพทย์แผนจีนผู้เชี่ยวชาญ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง บำบัดอาการปวดเรื้อรัง ออฟฟิสซินโดรม ศาสตร์ชะลอวัย สุขภาพวัยทอง ปรับสมดุลร่างกาย กระตุ้นภูมิคุ้มกัน สุขภาพเพศชาย ระบบทางเดินปัสสาวะ

นอกจากนี้ ยังมีตำรับยาจีนที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้เป็น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาท ชามือเท้า ภูมิแพ้ หอบหืด ไตอ่อนแอ บำรุงเลือด บำรุงร่างกาย และสมรรถภาพทางเพศ

LEKANG CLINIC

Traditional Chinese Medicine (TCM) includes a range of traditional medical practices originating in China. TCM treatment starts with the analysis of the entire system, and then focuses on the correction of pathological changes through readjusting the functions of the zang-fu organs. TCM practices includes treatment such as herbal medicine, acupuncture, dietary therapy, Tui Na massage, often Qigong and Taiji are also strongly affiliated with TCM.

Lekang Clinic is an alternative resource of treatment and rehabilitation in chronic illness. Our combined treatment, including traditional Chinese Herbal Medicine, and modern treatment, aims on maximizing recovery.


ทีมแพทย์ Lekangclinic

Book Now

แพทย์จีน นุชฐรัตน์ ศรีเลิศรส

สาขาที่เชี่ยวชาญ ปรับสมดุลร่างกาย ชะลอวัย

ภาษา ไทย / 中文 / English

การศึกษา
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, พ.ศ.2553

วุฒิบัตร
Followship | Anti-Aging and Regenerative Medicine, College of integrative medicine Dhurakit Pundit University

DAY TIME
MON10:00-19.00
TUE10:00-19.00
WED10:00-19.00
THU10:00-19.00
FRI10:00-19.00
Book Now

แพทย์จีน ธนกร ชาญนุวงค์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรมภายนอก (ระบบทางเดินปัสสาวะและบุรุษเวช) Urology and Andrology of TCM
• ปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (Erectile dysfunction (ED))
• การหลั่งเร็ว (Premature Ejaculation (PE))
• ต่อมลูกหมากอักเสบ (Prostatitis (CP))
• ต่อมลูกหมากโต (Prostatic Hyperplasia (BPH))
• ภาวะมีบุตรยากในเพศชาย (Infertile in men)

ภาษา ไทย / 中文 / English

การศึกษา

• การแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, พ.ศ.2556
• การแพทย์แผนจีนมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้, พ.ศ.2561

วุฒิบัตร

• สาขาอายุรกรรมภายนอก ระบบทางเดินปัสสาวะและบุรุษเวช สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2561

DAY TIME
SAT10:00-19.00
Book Now

แพทย์จีน มาลิน ปิยะชินวรรณ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรม การดูแลสุขภาพเชิงบูรณาการ สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

ภาษา ไทย / 中文 / English

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

• ศาสตร์แพทย์แผนจีนและฝังเข็ม จากสถาบันค้นคว้าศาสตร์แพทย์จีน กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
• หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์แผนจีนขั้นสูง ด้านอายุรกรรม โภชนาบำบัด และการดูแลสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนปักกิ่ง

วุฒิบัตร

• ใบประกอบโรคศิลปะ สาขาแพทย์แผนจีน จากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
• ใบประกอบโรคศิลปะ แผนโบราณ สาขาเภสัชกรรม เวชกรรม จากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย

DAY TIME
TUE 10:00-16.00