ทีมแพทย์จีน Lekangclinic

Book Now

แพทย์จีน มาลิน ปิยะชินวรรณ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรกรรม การดูแลสุขภาพเชิงบูรณาการ สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

ภาษา ไทย / 中文 / English

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

• ศาสตร์แพทย์แผนจีนและฝังเข็ม จากสถาบันค้นคว้าศาสตร์แพทย์จีน กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
• หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์แผนจีนขั้นสูง ด้านอายุรกรรม โภชนาบำบัด และการดูแลสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนปักกิ่ง

วุฒิบัตร

• ใบประกอบโรคศิลปะ สาขาแพทย์แผนจีน จากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
• ใบประกอบโรคศิลปะ แผนโบราณ สาขาเภสัชกรรม เวชกรรม จากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย

DAY TIME
TUE 10:00-16.00

Book Now

แพทย์จีน ชัญญณัท จิรรัชธนกุล (Chen Yin Xi)

เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ พจ.418

ความเชี่ยวชาญ โรคปวดต่างๆ ปัญหากลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในเพศหญิง โรคนรีเวช ประจำเดือนผิดปกติ ปวดประจำเดือน ผิวพรรณ นอนไม่หลับ โรคเครียด ซึมเศร้า โรคอ้วน

ภาษา ไทย / 中文 / English

การศึกษา

• Doctor Degree : Acupuncture and Moxibustion, Beijing University of Traditional Chinese Medicine, China.
• Master Degree : Traditional Chinese Pharmacology, Yunnan University of Traditional Chinese Medicine, China.
• Bachelor Degree : Traditional Chinese Medicine, Yunnan University of Traditional Chinese Medicine, China.

วุฒิบัตร

• TCM Doctor’s License
• Course of Acupuncture and Chinese Medicine, International School, Beijing University of Chinese Medicine, China.

ผลงานวิจัย / ตีพิมพ์
Impact of electroacupuncture on the life quality in patients of female mixed urinary incontinence, Chinese Acupuncture & Moxibustion, 2016 (03): 256-258

DAY TIME
TUE09:00-17.00
WED09:00-17.00
THU09:00-17.00
FRI09:00-17.00

Book Now

แพทย์จีน นุชฐรัตน์ ศรีเลิศรส

เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ พจ.511

ความเชี่ยวชาญ ปรับสมดุลร่างกาย ชะลอวัย

ภาษา ไทย / 中文 / English

การศึกษา
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, พ.ศ.2553

วุฒิบัตร
Followship | Anti-Aging and Regenerative Medicine, College of integrative medicine Dhurakit Pundit University

DAY TIME
MON10:00-19.00

Book Now

แพทย์จีน ธนกร ชาญนุวงค์

เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ พจ.620

ความเชี่ยวชาญ

อายุรกรรมระบบทางเดินปัสสาวะและบุรุษเวช Urology and Andrology of TCM
• ปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (Erectile dysfunction (ED))
• การหลั่งเร็ว (Premature Ejaculation (PE))
• ต่อมลูกหมากอักเสบ (Prostatitis (CP))
• ต่อมลูกหมากโต (Prostatic Hyperplasia (BPH))
• ภาวะมีบุตรยากในเพศชาย (Infertile in men)

ภาษา ไทย / 中文 / English

การศึกษา

• การแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, พ.ศ.2556
• การแพทย์แผนจีนมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้, พ.ศ.2561

วุฒิบัตร

• สาขาอายุรกรรมภายนอก ระบบทางเดินปัสสาวะและบุรุษเวช สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2561

DAY TIME
SAT10:00-19.00