อัตราค่ารักษา และ ค่าบริการ
(Treatment Costs)

ค่าตรวจโดยแพทย์แผนจีน
Doctor fee

400 Baht/Section
(first time only)

ฝังเข็มรักษา
Acupuncture therapy

1,000-1,200 Baht/Section

BUY 10 GET 2 FREE

BUY 20 GET 5 FREE

ฝังเข็มความงาม/สิวฝ้า/ยกกระชับ/ลดริ้วรอย
Cosmetic acupuncture

1,500-2,500 Baht/Section

BUY 10 GET 2 FREE

BUY 20 GET 5 FREE

ครอบแก้วไฟ
Fire cupping therapy

600 Baht/Section

BUY 10 GET 2 FREE

BUY 20 GET 5 FREE

กัวซา
Scrape therapy

400 Baht/Section

กระตุ้นเข็มด้วยไฟฟ้า
Electro acupuncture

100 Baht/Section

พอกยาจีน
Herbal mud body mask

600 Baht/Section

พอกหน้าสมุนไพรจีน
Herbal face mask

500 Baht/Section

นวดกล้ามเนื้อมัดลึก
Deep tissue massage

500 Baht/Section

ปล่อยเลือด
Blood letting therapy

300 Baht/Section

*Treatment course will be expire with in 1 year*
*คอร์สการรักษามีอายุการใช้ 1 ปี นับจากวันที่เปิดคอร์ส*