TOPIC:ฝังเข็มแก้ปวดหลัง-Acupuncture for Chronic Back Pain

2020-01-13 View: 1709 | Written by:root

ฝังเข็มแก้ปวดหลัง
Acupuncture for Chronic Back Pain


     การฝังเข็มได้รับการพิสูจน์แล้วว่า มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงอาการปวดหลังส่วนล่าง สามารถบรรเทาอาการปวดและทำให้ร่างกายสามารถรับมือกับกิจกรรมประจำวันได้ กลไกหลักของการฝังเข็ม คือ การกระตุ้นที่จุดฝังเข็ม จะช่วยกระตุ้นระบบประสาท ฤทธิ์เหมือนยาแก้ปวดหลายชนิด บรรลุผลของการบรรเทาอาการปวดและการปรับการทำงานของร่างกาย สามารถผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และส่งเสริมการไหลเวียนโลหิต 

     คน 8 ใน 10 คนมักพบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับการปวดหลังเรื้อรัง อาการปวดหลังคือ 1 ในเหตุผลยอดนิยมที่ทำผู้คนพากันค้นหาวิธีการบำบัดอาการ และการฝังเข็ม คือ รูปแบบการรักษาหลักที่ผู้คนนิยม ข่าวดีคือ มีงานวิจัยมากมายที่ยืนยันว่า การฝังเข็มเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการบำบัดอาการปวดหลังเรื้อรัง

     จากรายงาน 22 ฉบับ ที่เกี่ยวกับการฝังเข็มเพื่อบรรเทาปวด ยืนยันว่าการฝังเข็มสามารถช่วยให้อาการปวดหลังเรื้องรังดีขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้ นักกายภาพบำบัดจากวิทยาลัยเพื่อการบำบัดอาการเจ็บปวดแห่งสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวว่า แพทย์ควรแนะนำการฝังเข็มเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบำบัดสำหรับผู้ที่มีอาการปวดหลังเรื้อรัง ที่การแพทย์แบบเดิมไม่สามารถช่วยได้
 
     ซึ่งประสิทธิภาพดังกล่าวของการฝังเข็มเกิดจาก การที่ระบบประสาทส่วนกลางของเราได้รับการกระตุ้นให้เกิดการหลั่งอินทรีย์เคมีบางอย่างสู่กล้ามเนื้อ, ไขสันหลัง และสมอง ซึ่งอินทรีย์เคมีเหล่านี้ ต่างเข้าไปยับยั้งความรู้สึกเจ็บปวด เปลี่ยนกระบวนการทำงานบางอย่างของร่างกาย และกระตุ้นระบบรับสัมผัสของเรารู้สึกดีขึ้น หรือทำให้ความเจ็บปวดของเราบรรเทาลง

บทสรุป ทำไมฝังเข็มสามารถบรรเทาอาการปวดหลังเรื้อรังได้

     1)  การฝังเข็มกระตุ้นระบบประสาทและการปล่อยสารเคมีในไขสันหลัง กล้ามเนื้อ และสมอง ซึ่งสามารถบรรเทาอาการปวดได้ตามธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น มันปล่อยสารเคมี opioid ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นยาแก้ปวด

     2)  การฝังเข็มร่วมกับการรมยา (์Moxibustion) กระตุ้นการปลดปล่อยสารสื่อประสาท ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวด

     3)  การกระตุ้นเข็มด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยส่งเสริมการบรรเทาอาการปวดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การเร่งการหลั่งฮอร์โมนเอ็นดอร์ฟินที่ช่วยบรรเทาอาการปวด 

Acupuncture for Chronic Back Pain 

     It has been proven that acupuncture is effective in improving lower back pain, can relieve pain, and enable the body to cope with daily activities. The main physiological mechanism of acupuncture is the stimulation of specific parts of acupuncture, which activates the nervous system to produce many analgesic mediators, achieves the effects of pain relief and physiological function adjustment, and can relax muscle spasm and promote local blood circulation.

     Nearly 8 out of every 10 people will have chronic low back pain. Back pain is one of the top reasons people seek medical treatment. It is also the No. 1 reported reason for seeking acupuncture. The good news is chronic low back pain is one of the conditions that research suggests acupuncture may be an effective tool for treating.

     22 acupuncture studies showed that it provided short-term relief from chronic back pain. It also showed there was greater improvement. Guidelines from the American Pain Society and American College of Physicians say doctors should consider acupuncture as an alternative therapy for patients with chronic low-back pain that's not helped by conventional treatment.

     The effective results come from stimulating the central nervous system. This may trigger the release of chemicals into the muscles, spinal cord, and brain. These chemicals either alter the experience of pain or produce bodily changes that promote a sense of well-being.