TOPIC:ฝังเข็มสำหรับภาวะมีบุตรยาก-Infertility to Pregnancy with Acupuncture

2020-08-28 View: 2016 | Written by:root

ฝังเข็มสำหรับภาวะมีบุตรยาก
Infertility to Pregnancy with Acupuncture

     การฝังเข็มสามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายและเตรียมความพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ ยังเป็นวิธีการที่ดีที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ในเยอรมนี นักวิทยาศาสตร์พบว่า การฝังเข็มสามารถเพิ่มอัตราความสำเร็จได้เกือบ 50% ในผู้หญิงที่กำลังทำเด็กหลอดแก้วอยู่ และในกลุ่มที่ได้รับการฝังเข็มจะมีอัตรา การตั้งครรภ์ อยู่ที่ 42.5% ซึ่งสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการฝังเข็ม ที่จะมีอัตราการตั้งครรภ์อยู่ที่ 26.3% ในประเทศสหรัฐอเมริกามีงานวิจัยหลากหลาย จากวิทยาลัยทางการแพทย์วีลล์ แห่งมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ นิวยอร์ค ได้แสดงให้เห็นว่าการฝังเข็มในระหว่างการทำเด็กหลอดแก้ว สามารถลดฮอร์โมนความตึงเครียด ที่ขัดขวางการตกไข่ โดยปกติฮอร์โมนดังกล่าว จะช่วยควบคุมวงจรการตกไข่ เพิ่มการไหลเวียนเลือด ไปยังมดลูก และยังช่วยเพิ่มโอกาสในการฝังตัวของทารกในครรภ์

สรุปประโยชน์ของการฝังเข็มในผู้มีบุตรยาก ดังนี้

     1.  การฝังเข็มสามารถช่วยลดความเครียด ความวิตกกังวล และความหดหู่ใจโดยการกระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารเอ็นดรอฟิน 
     2.  เสริมสร้างความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกัน
     3.  ปรับปรุงการหมุนเวียนเลือดของมดลูก และอวัยวะทั้งหมดในระบบสืบพันธุ์
     4.  ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวขึ้น พร้อมแก่การฝังตัวของไข่
     5.  ช่วยปรับสมดุลทางอารมณ์ ความรู้สึก และสุขภาพแบบองค์รวม
     6.  เอ็นดรอฟินที่หลั่งออกมา มีอิทธิพลต่อการหลั่งฮอร์โมนเจริญพันธุ์และการตกไข่ในเพศหญิง ทั้งยังช่วยปรับปรุงการทำงานของรังไข่ เพื่อให้ได้ไข่ทีมีคุณภาพพร้อมที่จะให้อสุจิฝังตัว
     7.  ในกลุ่มฝังเข็ม จะมีอัตราการตั้งครรภ์ ที่สูงกว่ามากกว่า เนื่องจากช่วยลดการหดเกร็งของมดลูก 
     8.  การฝังเข็มช่วยผ่อนคลายมดลูก ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต สู่มดลูกช่วยให้มดลูกอุ่นขึ้น ช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน ควบคุมฮอร์โมนและลดความเครียด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ล้วนช่วยลดโอกาสในการแท้งลูกได้
     9.  ในเพศชาย การฝังเข็มช่วยเพิ่มจำนวนอสุจิ การเคลื่อนที่ที่ดีขึ้นของอสุจิ ตลอดจนรูปร่างของอสุจิ

       Acupuncture is a good support to in-vitro fertilization (IVF). In Germany, scientists have found that acupuncture can increase success rates by almost 50% in women having IVF, and the pregnancy rate in the group receiving acupuncture was 42.5%, compared to the group which didn’t receive the therapy, where the rate was 26.3%.

       In the States, Researchers from Weill Medical College of Cornell University, New York shows that taking acupuncture during IVF can reduce stress hormones that interfere with ovulation; normalize hormones that regulate ovulation so an egg is released, increase blood flow to the uterus and thus improve the chances of embryo implantation.

Infertility to Pregnancy with Acupuncture

     1.  The success of acupuncture for reducing stress and anxiety is due to its beta-endorphin release and sympathetic calming effects.
     2.  Strengthens immune system
     3.  Improved blood flow to the reproductive organs such as Uterus etc.
     4.  Thicker endometrial lining.
     5.  Improves emotions, feelings and body wellness
     6.  Stimulating the release of beta-endorphin. In addition, beta-endorphin works to influence the source of women's anovulation and fertility hormones and improves ovarian function and better egg production.
     7.  In the acupuncture group, the pregnancy rate was considerably higher because it helps decrease uterine contractility at implantation.
     8.  Acupuncture relaxes the uterus, increases blood flow to the uterus, warms the uterus, increases the immune system, regulates the hormones and decreases stress, all creating less of a chance of miscarriage.
     9.  Acupuncture improves sperm count, motility, and morphology.