TOPIC:ฝังเข็มลดความเครียด-Acupuncture reduce stress

2020-02-17 View: 1384 | Written by:root

ฝังเข็มลดความเครียด
Acupuncture reduce stress


 

     การแพทย์แผนจีนกล่าวถึงความเครียดว่า อาการของความเครียด เกิดจากการถูกรบกวนจิตใจหรือจิตวิญญาณ การทำให้จิตวิญญาณสงบและฟื้นฟูการไหลเวียนของชี่ (Qi) สามารถช่วยให้ร่างกายตอบสนองต่อความเครียดไปในทางมีผลดีต่อสุขภาพ

เมื่อคนเราอยู่ในภาวะตึงเครียด ร่างกายก็จะเกิดความเตรียมพร้อมที่จะ "สู้" หรือ "หนี" โดยที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น
     -    หัวใจเต้นแรงและเร็วขึ้น
     -    การหายใจดีเร็วขึ้น แต่เป็นการหายใจตื้น ๆ
     -    มีการขับครีนาลีนและฮอร์โมนอื่น ๆ เข้าสู่กระแสเลือด
     -    ม่านตาขยายเพื่อให้ได้รับแสงมากขึ้น
     -    กล้ามเนื้อหดเกร็งเพื่อเตรียมการเคลื่อนไหว เตรียมสู้หรือหนี
     -    เส้นเลือดบริเวณอวัยวะย่อยอาหารหดตัว
     -    เหงื่อออก เพราะมีการเผาผลาญอาหารมากขึ้น ทำให้อุณหภูมิของร่างกายเพิ่มขึ้น

ความเครียดต่อสุขภาพกายและใจ
     1.  ทางกาย ได้แก่ อาการไม่สบายทางกาย เช่น ปวดหัว ปวดเมื่อยร่างกาย ความผิดปกติของหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะ อาการท้องผูกท้องเสีย นอนไม่หลับ หอบหืด เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ฯลฯ
     2.  ทางใจ นำไปสู่ความวิตกกังวล ซึมเศร้า กลัวอย่างไร้เหตุผล อารมณ์ไม่มั่นคง เปลี่ยนแปลงง่าย หรือโรคประสาทบางอย่าง

     ในทางแพทย์แผนจีน อารมณ์ที่แปรปรวน ถ้ามีมากไป ก็จะยับยั้งการไหลเวียนของพลังและเลือด เมื่อพลังและเลือดติดขัด จะกระทบต่อการทำงานของอวัยวะในร่างกาย โดยความเครียด วิตกกังวล ส่งผลต่อ หัวใจ สมอง และกระเพาะอาหาร

เล่อคังคลินิก มีโปรแกรมจัดการความเครียดโดยได้ศาสตร์แพทย์แผนจีนหลายทาง ได้แก่
     -   ฝังเข็ม : ช่วยปรับสมดุลร่างกาย และอารมณ์  ช่วยกระตุ้นการนอนหลับ
     -   ครอบแก้ว : ช่วยลดความตึงเครียด ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
     -   สมุนไพรจีน : ช่วยปรับสมดุลการทำงานของร่างกาย

การฝังเข็ม ช่วยเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของสมอง และบรรเทาความเครียด ตามหลักวิทยาศาสตร์ ได้ดังนี้

     1.  การฝังเข็มสามารถทำให้สมองปลดปล่อยนิวโรเปปไทด์วาย (Neuropeptide Y) ซึ่งเป็นโมเลกุลที่ช่วยให้เซลล์ประสาท และเซลล์ภูมิคุ้มกัน สามารถสื่อสารไปยังระบบประสาทส่วนกลางได้
     2.  การฝังเข็มช่วยให้สมองสามารถผลิตสารเคมีที่สำคัญได้มากขึ้น เช่น เอ็นโดรฟิน
     3.  การฝังเข็มช่วยให้หลอดเลือดผ่อนคลาย และช่วยลดความดันโลหิตสูงในร่างกาย
     4.  การฝังเข็มสามารถช่วยสนับสนุนสมองในการปลดปล่อยสารสื่อประสาท
     5.  การฝังเข็มช่วยฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกัน และช่วยเพิ่มระดับเซโรโทนิน ซึ่งสารสื่อประสาทซึ่งมีบทบาทหลายหน้าที่ เช่น การควบคุมอารมณ์ และความโกรธ
     6.  การฝังเข็มช่วยผ่อนคลายระบบประสาทอัตโนมัติ ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจ และความดันโลหิตลดลง
     7.  ลดระดับคอร์ติซอล ซึ่งเป็นฮอร์โมนกลุ่มสเตียรอยด์ที่ช่วยให้ร่างกายตอบสนองต่อความเครียด

     การฝังเข็มจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวเคมีบางอย่างที่ส่งผลต่อกลไกของภาวะธำรงดุล หรือกลไกในการรักษาสมดุลของร่างกาย และฟื้นฟูความสุขทางร่างกาย จิตใจและอารมณ์ จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตทั่วร่างกาย และเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเนื้อเยื่อ ซึ่งในบางคนจะรู้สึกถึงความผ่อนคลายทันที หลังจากการฝังเข็มแรกลงไปที่จุดลมปราณ

Acupuncture affects actual changes in the brain to reduce stress.

     In Chinese medicine, symptoms of stress are commonly associated with a disturbance in the flow of Shen or mind and spirit. Stabilizing Shen, calming the mind and spirit and regulating the flow of Qi (energy) can help you respond to stress in a healthy way.

     Acupuncture blocks stress-induced elevations of sympathetic Neuropeptide Y pathway & the hypothalamic pituitary adrenal axis hormones. It also help to stimulate the body’s Nervous System and release neurochemical messenger molecules. This stimulation brings some biochemical changes that influence the homeostatic mechanisms of the body and promotes emotional & physical well being.

     Acupuncture decreases stress by releasing endorphins (The natural pain killer chemicals in the brain). This therapy improves blood circulation throughout the body and boosts the amount of oxygen in tissues. Some people experience a feeling of relaxation immediately after the insertion of the first needle.

     TCM for Stress Relief
     1.  Acupuncture : Rebalance Body & Mild, Improve Sleep.
     2.  Cupping Therapy : Relief muscle pain.
     3.  Chinese Herb