TOPIC:กัวซา-Gua Sha (Scrape Therapy)

2020-02-17 View: 824 | Written by:root

กัวซา
Gua Sha

     “กัวซา” มาจากภาษาจีน หากแปลตรงตัว หมายถึง “ขูดเอาไข้ออก” โดยการแพทย์แผนจีนเชื่อว่า ความเจ็บไข้ เช่น หวัด เป็นการถูกบุกรุกจากภายนอกร่างกายต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งการเผชิญหน้านี้ ส่งผลต่อกระทบต่อร่างกาย เมื่อเราเป็นหวัด เรามักรู้สึกเจ็บคอ ปวดหัว น้ำมูกไหล

     แพทย์แผนจีนยังเชื่ออีกว่า ความเจ็บปวดกล้ามเนื้อ และการบาดเจ็บ มีมูลเหตุมาจากการขัดกันของเลือดและชี่ (ชี่มีความหมายลึกซึ้ง ในที่นี้ให้ความหมายง่ายๆ ว่า ชี่ คือ พลังงาน) เมื่อเราตื่นขึ้นมาและรู้สึกดี นั่นคือ เรามีชี่เพียงพอ แต่หากเมื่อไรตื่นขึ้นมาด้วยอาการเหมือนจะลุกจากเตียงไม่ได้ นั่นคือ ชี่พร่อง (น้อย)

     ไม่ว่าคุณจะเชื่อใน “ชี่” หรือไม่ก็ตาม คุณจะพบว่าการนวดเมื่อมีปัญหาปวดกล้ามเนื้อ เป็นการผ่อนคลายและเพิ่มการไหลเวียนโลหิต ซึ่งนั่นทำให้เราหายปวดได้

     การกัวซาจะใช้ช้อน หรืออุปกรณ์กัวซาซึ่งมีหลายรูปแบบ แล้วขูดเครื่องมือนั้นซ้ำ ๆ บนผิวหนึ่งบริเวณที่มีปัญหาหรือเจ็บปวด หากเป็นหวัดจะขูดผิวหนังบริเวณหลัง คอ และบ่าไหล่ จะช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยได้

     “ซา” คือ จุดหรือผื่นแดงที่ขึ้นหลังจากใช้อุปกรณ์ขูด เมื่อเกิดอาการบาดเจ็บการไหลเวียนโลหิตจะลดลง เนื่องจากกรดแลคติคและยูริคจะสะสมภายใต้ผิวหนังที่บาดเจ็บ หรืออุดตันภายในช่องว่างของกล้ามเนื้อไม่สามารถระบายออก ซึ่งขัดขวางการไหลเวียนโลหิต ตามทฤษฎีกล่าวว่า การกัวซาจะช่วยเผาผลาญของเสียนี้จากสิ่งที่อุดตันเป็นอณูที่เล็กมากออกไปตามหลอดเลือด โดยของเสียจะปรากฏเป็นแผ่นหรือจุด “ซา” ตามผิวหนังที่ขูด ซึ่ง “ซา” เป็นสัญญาณที่ดีที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงการขับของเสียของเซลล์กล้ามเนื้อและพังผืด

     หลังจากจำนวนของจุดผื่นแดงหรือซา ปรากฏจำนวนมากจากการรักษาครั้งแรกๆ เมื่อมีการรักษาซ้ำจำนวนซาจะค่อยๆ ลดลงทุกครั้งที่กัวซา ซึ่งนี่เป็นสัญญาณยืนยันว่า อาการไม่สบายต่าง ๆ ได้บรรเทาลงตามจำนวนซาที่ลดลง

สรุปประโยชน์ของการกัวซา
     ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตทั่วร่างกาย  บรรเทาอาการกล้ามเนื้อแข็งตึง  ช่วยขับพิษความชื้น ความเย็น ซึ่งเป็นสาเหตุของความปวดและอาการไม่สบายต่าง ๆ  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ช่วยให้สุขภาพดีขึ้น  ช่วยบำบัดอาการของโรคต่าง ๆ เช่น ไมเกรน ภูมิแพ้ ไอเรื้อรัง นอนกรน  ช่วยให้ทราบประสิทธิภาพของอวัยวะภาย ค้นพบสาเหตุของโรคต่าง ๆ

     Gausha translates directly from Chinese as, “to scrape away fever.” Traditional Chinese Medicine has long believed illnesses such as colds get trapped on the exterior of our bodies where they meet the “troops” of our immune system. This confrontation is why we suffer effects on the exterior of our bodies - when we get colds, we feel them as aches in our necks, headaches, runny noses, and the like. This is in contradiction to an “interior” illness such as liver cancer, that is not going to present itself with watery eyes, sneezing and coughing.

     Traditional Chinese Medicine also believes muscle soreness and injuries are in essence traffic jams of blood and qi. “Qi” literally has entire volumes written about it in the form of explanations, but for our purposes, we’ll just call it - energy. Put simply, when you wake up and feel great, you have a lot of qi. When you wake up and feel like you can’t get out of bed, you don’t have a lot of qi. 

     Whether you believe in qi or not, we’ve all found relief from rubbing an injury or sore muscle – which is clearly promoting an increase in blood flow, thus lessening the pain.

     "Sha" is best defined as the red splotches or petechia that appear on the skin from rubbing the spoon or tool repeatedly over the affected area. Blood flow is decreased anytime we have a spasm or injury. Both lactic and uric acid can get trapped underneath the skin or within a bound up muscle due to the lack of drainage caused by the decreased blood flow. One theory is that this metabolic waste turns crystalline and breaking these crystals with the spoon or guasha tool can lead to microscopic trauma to blood vessels. Signs of these metabolic waste products being released into the tissue become evident in the form of sha. This sha is a positive sign for an initial treatment as it lets you know changes are happening in the underlying muscle tissue and fascia.

     After an acute illness or injury the amount of redness, or sha, will be heavy post treatment. It may even appear there is bruising to the area. This bruising and redness will decrease over time. Repeated treatments will illicit less and less of the sha with each session. This gives us insight into the fact that something is being released and then cleared out from the area and is seen as another positive sign. The lessening of the sha should also be accompanied by a significant decrease in symptoms.

Benefit of Guasha
     -  Improve respiratory diseases such as colds, nasal allergies, asthma.
     -  Treats musculoskeletal problems, including cervical spondylosis, frozen shoulder, lumbar disc herniation and muscle pain.
     -  Improve children's respiratory tract infection, fever, children's enuresis and other problems.
     -  Relieve fatigue, relax tendons.
     -  Strengthen the body, promote blood circulation.