TOPIC:ฝังเข็มรักษาไมเกรน-Acupuncture for Migraine

2020-06-09 View: 956 | Written by:root

ฝังเข็มรักษาไมเกรน

     โรคไมเกรน คืออาการปวดศีรษะที่มีลักษณะเฉพาะตัวสำคัญ คือ มักจะปวดศีรษะข้างเดียว หรือเริ่มปวดข้างเดียวก่อนแล้วจึงปวดทั้งสองข้าง และแต่ละครั้งที่ปวดมักจะย้ายข้างไปมาหรือย้ายตำแหน่งได้ โรคปวดศีรษะไมเกรนส่วนใหญ่จะเป็นในผู้ที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ วัยทำงาน  พบว่า มักเป็นในผู้ที่มีความเครียดทางอารมณ์และจิตใจสูง

     สาเหตุของไมเกรน ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด มีอยู่หลายทฤษฎีที่เชื่อว่าน่าจะเป็นไปได้ โดยเชื่อกันว่าอาจจะเกิดจากความผิดปกติที่ระดับสารเคมีในสมอง การสื่อกระแสในสมอง หรือการทำงานที่ผิดปกติไปของหลอดเลือดสมองก็ได้ สำหรับทางแพทย์แผนจีนเชื่อว่า อาการปวดศีรษะไมเกรนเกิดจาก เส้นลมปราณไหลเวียนอุดกลั้น การไหลเวียนของชี่และเลือดติดขัด เมื่อติดขัดจึงทำให้เกิดอาการปวด

     วิธีการรักษาโรคปวดศีรษะไมเกรนด้วยการฝังเข็ม เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนชี่และเลือด ทะลวงสิ่งที่อุดกลั้น โดยการฝังเข็มตามจุดบริเวณศีรษะ ต้นคอ อาทิ จุดป่ายฮุ่ย จุดสื่อเสินชง จุดเหอกู่ เป็นต้น นอกจากนี้ อาจร่วมกับการใช้ตำรับยาจีนกระตุ้นการไหลเวียนของลมปราณ ชี่และเลือด ทำให้เส้นประสาทปลอดโปร่ง เมื่อการไหลเวียนบริเวณศีรษะดี อาการปวดก็จะบรรเทาลง และการเกิดซ้ำของอาการจะน้อยลง

7 เหตุผลที่การฝังเข็มดีต่อไมเกรน
     1.  ช่วยบรรเทาอาการปวด โดยการกระตุ้นระบบเส้นประสาทบริเวณกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อต่าง ๆ การฝังเข็มช่วยปลดปล่อยเอ็นดอร์ฟิน รวมถึงปัจจัยทางระบบประสาทอื่น ๆ  และช่วยเปลี่ยนแปลงการประมวลความปวดในสมองและไขสันหลัง
     2.  ช่วยลดการอักเสบ มีหลักฐานว่าการอักเสบอาจเกี่ยวข้องกับไมเกรน การฝังเข็มสามารถบรรเทาอาการนี้ เนื่องด้วยช่วยกระตุ้นหลอดเลือด ปรับสมดุลภูมิคุ้มกัน 
     3.  ช่วยลดระดับการเกิดคลื่นไมเกรน (CDS) ซึ่งเป็นคลื่นไฟฟ้าในสมองที่เกี่ยวข้องกับไมเกรน
     4.  ช่วยลดระดับพลาสมาของ calcitonin gene-related peptide (CGRP) ซึ่งเป็นนิวโรแป็บไทด์ (Neuropeptide) ส่งสัญญาณความเจ็บปวด ที่อาจเกี่ยวข้องกับการปวดไมเกรน (มีการศึกษาที่สนับสนุนว่า หากลดปริมาณ CGRP ได้ จะช่วยป้องกันและรักษาปวดศีรษะไมเกรนได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
     5.  ช่วยปรับการไหลเวียนโลหิตนอกกะโหลกศีรษะและในกะโหลกศีรษะ แม้การปรับการไหลเวียนเลือดจะไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการปวดไมเกรน แต่ก็อาจช่วยได้
     6.  มีผลต่อระดับเซโรโทนิน (Serotonin) ในสมอง โดยเซโรโทนินอาจเชื่อมโยงกับการเริ่มต้นปวดไมเกรน และยังช่วยลดอาการเฉียบพลัน (ผ่านยาทริปแทนซึ่งเป็นยาที่เพิ่มระดับเซโรโทนิน ช่วยแก้ปวดไมเกรน) 
     7.  ช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิต ช่วยสลายอาการบวม


7 reasons why acupuncture is good for a migraine :
     1.  It provides pain relief – by stimulating nerves located in muscles and other tissues, acupuncture leads to release of endorphins and other neurohumoral factors and changes the processing of pain in the brain and spinal cord.
     2.  It reduces inflammation- increasingly there is evidence that inflammation is associated with a migraine. Acupuncture promotes the release of vascular and immunomodulatory factors that can counter this.
     3.  It reduces the degree of cortical spreading depression – This is an electrical wave in the brain associated with a migraine.
     4.  It reduces plasma levels of calcitonin gene-related peptide and substance – These are pain-signaling neuropeptides that may be implicated in the pathophysiology of a migraine.
     5.  It modulates extracranial and intracranial blood flow – changes in cranial blood flow don’t necessarily initiate migraine pain but may contribute to it.
     6.  It affects serotonin levels in the brain – serotonin may be linked both to the initiation of migraines and to the relief of acute attacks (through triptans, drugs that promote seretonin levels).
     7.  It increases local microcirculation – This aids the dispersal of swelling.