TOPIC:ถาม-ตอบ เรื่องการฝังเข็ม-Acupuncture Q&A

2020-11-18 View: 782 | Written by:root

ถาม-ตอบ เรื่องการฝังเข็ม
Acupuncture Q&A

ฝังเข็มคืออะไร
     คือ การใช้เข็มฝังไปตามจุดที่เฉพาะเจาะจงบนร่างกาย ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาปัญหาสุขภาพ ซึ่งจุดฝังเข็มได้รับการถ่ายทอดกันมาโดยแพทย์แผนโบราณจีนเป็นเวลา 2000 ปี มีจุดฝังเข็มที่รู้จักกันมากกว่า 1000 จุด  
What is acupuncture?
     Acupuncture primarily consists of the insertion of fine needles into the body at specific points shown to be effective in treatment of specific health problems. These points have been mapped by Oriental Medicine practitioners over a period of two thousand years, and there are more than a thousand known acupoints. 

เข็มสำหรับฝังเข็มเป็นอย่างไร 
     เข็มมีลักษณะบางเหมือนเส้นผม คล้ายเส้นใย ออกแบบมาใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เป็นเข็มที่ปลอดเชื้อ
What type of needles are used?
     Hair-like thin, filiform, disposable, sterile needles.

ฝังเข็มเจ็บหรือไม่
     เนื่องจากเข็มสำหรับฝังเข็มบางมาก โดยส่วนใหญ่จึงไม่รู้สึกเจ็บเมื่อเข็มฝังลงในร่างกาย อาจรู้สึกแปร๊บสั้น ๆ เมื่อเข็มจิ้มลงไป หรือรู้สึกตึงบริเวณรอบเข็ม อาจรู้สึกเสียวซ่า อุ่น หรือรู้สึกหนักไหลเวียนขึ้นลงในร่างกาย
Does acupuncture hurt?
     Because acupuncture needles are very fine, most of the time there is no pain when they are inserted. You may feel a brief pinch as the needle is inserted or tightness around the needle. There may be some tingling, warmth, or heaviness moving up and down the body.

ต้องได้รับการบำบัดกี่ครั้ง
     จำนวนครั้งการรักษาที่ต้องใช้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลา ความรุนแรง และลักษณะอาการที่ผู้รับการรักษาแจ้ง อย่างไรก็ตาม คอร์สการรักษา 5-10 ครั้ง อาจแก้ไขปัญหาเรื้อรังได้มากแล้ว แต่อาการความเสื่อมบางอย่าง อาจต้องการการรักษาเพิ่มเติม
How many treatments will I need?
     The number of treatments you will need depends on the duration, severity, and nature of your complaint. A series of 5-10 treatments may resolve many chronic problems. Some degenerative conditions may require more treatments.ฃ

ต้องปฏิบัติตัวก่อนหรือหลังการฝังเข็มอย่างไร? 
     -  อย่าแปรงหรือขูดลิ้นอย่างน้อยหนึ่งวันก่อนการรักษา สารเคลือบตามธรรมชาติของลิ้นเป็นหนึ่งในเครื่องมือวินิจฉัยหลัก เพื่อช่วยตรวจสอบสภาพภายใน 
     -  หลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟ ชาดำ แอลกอฮอล์ กินอาหารที่มีสีผสม หรือสูบบุหรี่ ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนการรักษา 
     -  สวมเสื้อผ้าที่หลวมและสวมใส่สบาย ที่สามารถดึงสูงได้ง่าย พอที่จะเห็นข้อศอก หัวเข่า หรือบริเวณท้อง 
     -  ควรรับประทานอาหารเบา ๆ ก่อนการรักษา ไม่แนะนำให้รับการฝังเข็มในขณะท้องว่าง หรืออิ่มอึดอัดเกินไป 
     -  ผู้รับการรักษาส่วนใหญ่รู้สึกผ่อนคลายหลังการรักษา อย่างไรก็ตาม บางรายอาจมีอาการมึนงงหรือเวียนศีรษะ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องลุกขึ้นอย่างช้า ๆ จากเตียงรักษา และควรบอกแพทย์ผู้ฝังเข็มหากกำลังมีอาการใด ๆ

Do I need to do anything before and after acupuncture?
     -    Please do not brush or scrape your tongue for at least one day prior to your treatment. Your tongue’s natural coating is one of the primary diagnostic tools to help determine your internal condition.
     -    Please do not drink coffee/black tea or alcohol, eat artificially colored foods or smoke in the hours prior to your treatment.
     -    Please wear loose, comfortable clothing that can be easily pulled high enough to expose your elbows, knees, or abdominal area.
     -    Please have a light meal before your treatment. It is not advisable to receive acupuncture on an empty stomach or on an uncomfortably full one.
     -    Most patients are very relaxed after a treatment. However, some patients can experience being lightheaded or dizzy. It is important to get up slowly from the treatment table and tell the practitioner if you are experiencing any symptoms.