TOPIC:ครอบแก้วช่วยบำบัดโรค กลุ่มโรคปวด ทางเดินหายใจ

2021-01-20 View: 866 | Written by:root

กว่า 550 การทดลองทางคลินิก ชี้ครอบแก้วช่วยบำบัดโรค
กลุ่มโรคปวด ทางเดินหายใจ เห็นผลชัดเจน

     ครอบแก้วรักษาถูกใช้ในจีนมานานหลายพันปี การรวบรวมผลศึกษากว่า 550 การทดลอง ที่ถูกตีพิมพ์ตลอดระยะเวลา 50 ปี (1959-2008) ระบุกลุ่มอาการปวด กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ อาทิ อาการไอ หอบหืด การครอบแก้วให้ผลการรักษาอย่างชัดเจน 

     ครอบแก้วเป็นวิธีการรักษาแบบแพทย์แผนโบราณจีน ถูกใช้มานานอย่างน้อย 2000 ปีแล้ว ซึ่งแพทย์แผนจีนมีหลายเทคนิคในการใช้กระปุกทั้งครอบดูด สะบัด เคลื่อน ครอบแก้วคู่ฝังเข็ม เป็นต้น โดยกระปุกที่ใช้มีหลายชนิด อาทิ กระปุกแก้ว กระบอกไม้ไผ่ หรือกระปุกดินเผา ปัจจุบันยังมีกระปุกพลาสติกให้เลือก สำหรับในประเทศไทยนิยมใช้กระปุกแก้ว จึงมักเรียกวิธีการนี้ว่าครอบแก้ว 

     นักวิจัยเชื่อว่าตำแหน่งครอบแก้วที่สอดคล้องกับจุดฝังเข็มของแพทย์แผนจีน ช่วยบรรเทาภาวะคั่ง อุดกลั้นการไหลเวียน ซึ่งส่งผลในการบำบัดรักษาโรค ในประเทศจีนได้มีทีมนักวิจัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันโครงการวิจัยพื้นฐานของสาธารณรัฐประชาชนจีน (National Basic Research Program of China) ได้รวบรวมผลการทดลองทางคลินิกเกี่ยวกับครอบแก้วรักษา ที่เคยมีตั้งแต่ปี 1959-2008 รวมเวลาเกือบ 50 ปี ทั้งหมด 550 โครงการ ผลการเก็บข้อมูลระบุชัดเจนว่า ประโยชน์ของการครอบแก้วที่สำคัญ ได้แก่ กระตุ้นระบบหมุนเวียนโลหิต ป้องกันการจับตัวของลิ่มเลือด ฟื้นฟูชี่ ขับสารพิษ บรรเทาอาการปวดเรื้อรังและปวดเฉียบพลัน ขจัดเชื้อโรค คลายกล้ามเนื้อ  เสริมการระบายน้ำเหลือง  และปรับปรุงระบบหมุนเวียนโลหิต โดยให้ผลอย่างชัดเจนในการบำบัดโรคปวดเรื้อรัง อาการไอ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด เป็นต้น

     แพทย์จีน นุชฐรัตน์  ศรีเลิศรส แพทย์ประจำเล่อคังคลินิก ยังให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการครอบแก้วว่า “การครอบแก้วไม่เฉพาะทำเพื่อบรรเทาอาการความเจ็บป่วยเท่านั้น เทคนิคการใช้กระปุกบางอย่าง เช่น การครอบแก้วในระยะเวลาสั้นๆ โดยวางแก้วลงตรงจุดฝังเข็ม แล้วนำออกทันที จากนั้นให้วางลงไปใหม่ ทำอย่างนี้ติดต่อกันประมาณ 3 ครั้ง นานประมาณ 3 นาที  จะช่วยบำบัดในผู้ที่มีสุขภาพร่างกายอ่อนแอได้ หรือการครอบบริเวณท้องน้อยก็ช่วยบรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือนในผู้หญิงอีกด้วย”