TOPIC:ฝังเข็มเพื่อสุขภาพวัยทอง-Acupuncture for Menopause

2021-01-20 View: 726 | Written by:root

ฝังเข็มเพื่อสุขภาพวัยทอง เลี่ยงใช้ฮอร์โมน ไม่เสี่ยงมะเร็ง

     หลังจากที่ผู้หญิงเข้าสู่วัย 40 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างอายุ 45-55 ปี อาการต่าง ๆ เช่น ร้อนวูบวาบ เหงื่อออก และใจสั่น มักเกิดขึ้น อาการเหล่านี้อาจเป็นปฏิกิริยาของการหมดประจำเดือน เนื่องจากการทำงานของรังไข่ลดลง จากข้อมูลพบว่า ผู้หญิงประมาณ 87.5% จะมีอาการข้างต้นในระดับที่ต่างกันในช่วงวัยหมดประจำเดือน ขณะเดียวกัน ส่วนใหญ่จะมีอาการทางจิตเวชร่วมด้วย เช่น วิตกกังวล ซึมเศร้า ซึ่งเรียกรวมกันว่าอาการวัยทอง

     วัยทองหรือภาวะหมดประจำเดือนของผู้หญิง โดยปกตินั้นจะนับเมื่อประจำเดือนขาดติดต่อกันเป็นเวลา 12 เดือน ภาวะวัยทองนั้นส่งผลต่อคุณภาพความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก โดยมักพบอาการต่าง ๆ เช่น  อาการร้อนวูบวาบ  นอนไม่หลับ  ปัสสาวะบ่อยหรือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่  เหงื่อออกเวลากลางคืน  ปวดศีรษะ ปวดตามข้อ อาการหลงลืม หงุดหงิดง่าย  หรือแม้กระทั่งอาการซึมเศร้า เป็นต้น

     แม้ว่าผู้หญิงจำนวนมากต้องทนทุกข์ทรมานจากภาวะวัยทอง แต่หลายคนไม่รู้ว่าจะเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมอย่างไร ในปัจจุบันนี้ การบำบัดด้วยฮอร์โมนเพศเป็นที่นิยมใช้กันมาก เช่น การบำบัดทดแทนฮอร์โมนเอสโตรเจน อย่างไรก็ตาม การใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนต้องมีความต้องการและข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน และการใช้ในระยะยาวก็ต้องมีการตรวจการทำงานของตับและไตด้วย  นอกจากนี้ อาการทางจิตเวชบางอย่างของสตรีวัยทองในทางคลินิก ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเอสโตรเจนแต่อย่างใด ดังนั้น การบำบัดด้วยฮอร์โมนอาจไม่ใช่วิธีการรักษาที่เหมาะสมกับทุกคน

     ในทางแพทย์แผนจีนนั้น เชื่อกันว่าภาวะวัยทองส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานของเส้นลมปราณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์เริ่มเสื่อมลง เช่น การทำงานของเส้นลมปราณไตเสื่อมลง การขาดพลังชี่ของไต เส้นลมปราณชงและเริ่นพร่องลง โดยการปฏิบัติทางคลินิกได้พิสูจน์แล้วว่า การฝังเข็มมีผลดีต่อการปรับปรุงอาการโดยรวม หรืออาการเฉพาะที่ของโรควัยหมดประจำเดือนเหล่านี้ได้ การฝังเข็มสามารถสร้างผลการรักษา โดยช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมของร่างกาย การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ การปรับสมดุลของร่างกาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายระบบ เช่น ระบบเส้นประสาท ต่อมไร้ท่อ และภูมิคุ้มกัน

     ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของการฝังเข็มในการรักษาวัยทอง คือ สามารถรักษาได้ตามสภาพร่างกายที่แตกต่างกันของแต่ละคน ภาวะวัยทองสามารถใช้ฝังเข็มรักษาวันละครั้งหรือวันเว้นวัน นอกจากนี้ แพทย์ฝังเข็มอาจให้การรักษาอื่นแก่ผู้ป่วยตามความเหมาะสม เช่น ติดเม็ดผักกาดที่หู การรมยา (moxibustion) การครอบแก้ว ซึ่งการรักษามักจะมีผลใน 1-2 สัปดาห์

     เพื่อดูแลสุขภาพผู้เข้าสู่ภาวะวัยหมดประจำเดือนหรือวัยทอง เล่อคังคลินิกจัดโปรแกรมฝังเข็มรักษาแบบบูรณาการ นอกจากนี้ เล่อคังคลินิกยังได้เลือกใช้สมุนไพรจีนตามหลักแพทย์แผนโบราณที่มีคุณภาพมาผสมผสาน ทุกขั้นตอนควบคุมโดยแพทย์แผนจีนผู้เชี่ยวชาญ

     After women enter their 40s, especially between the ages of 45-55, symptoms such as hot flashes, sweating, and heart palpitations often occur. These may be menopausal reactions due to the decline of ovarian function. According to data, about 87.5% of women experience the above symptoms to varying degrees during menopause, and most of them also have neuropsychiatric symptoms such as anxiety, depression, and insomnia, which are collectively referred to as menopausal syndrome in medicine.

     Although many women suffer from menopause, many people do not know how to choose a reasonable treatment. At present, sex hormone therapy is more commonly used at home and abroad, such as estrogen replacement therapy. However, the application of estrogen must have actual needs and indications, and long-term application also needs to monitor liver and kidney function. In addition, some neuropsychiatric symptoms of menopausal women in clinical practice have nothing to do with estrogen. 

     Traditional Chinese medicine has unique advantages in understanding and treating such diseases, especially acupuncture. Traditional Chinese medicine refers to this type of disease as "pre- and post-menopausal syndromes", and it is believed that the disease is mostly caused by the deficiency of kidney qi. Acupuncture indications, including depression, insomnia, headache, and women's menstrual diseases, are clearly included. Clinical practice has proved that acupuncture has a good effect on improving the overall or local symptoms of menopausal syndrome.

     The biggest advantage of acupuncture in the treatment of menopausal syndrome is that it can be "Differentiated and Treated" according to the different physical conditions of each person. Usually acupuncture once a day or every other day. In addition, acupuncturists usually provide patients with other therapies as appropriate, such as ear pill pressing, moxibustion, cupping, which are usually effective in 1-2 weeks.